تبلیغات
آوان اس ام اس - اگر دنیا ۱۰۰ نفر جمعیت داشت ...
شماره ارسال اس ام اس به آوان اس ام اس : 09366434990
تاریخ : چهارشنبه 13 مهر 1390
نویسنده : روناش

یک هنرمند و طراح انگلیسی به نام توبی ان جی(Toby Ng) با استفاده از این فرض و استفاده از نمادهای بصری به بیان آماری میپردازد که شاید درک آنها با اعداد و ارقام برای بسیاری دشوار باشد. به تازگی نمایشگاهی با عنوان اگر در دنیا 100 نفر بودند بوسیله وی برگزار گردید . برخی از طرح‌های وی بدین شرح است .

 


اگر دنیا تنها 100 نفر جمعیت داشت 1 نفر به دانشگاه می‌رفت و 99 نفر دانشگاهی نمی‌رفتند.

 


اگر دنیا تنها 100 نفر جمعیت داشت 52 نفر از هر نظر آزاد بودند ولی 48 نفر به شیوه‌های مختلف محدود بودند و آزاد نبودند.


 

اگر دنیا 100 نفر جمعیت داشت قسمت دوماگر دنیا تنها 100 نفر جمعیت داشت 17 نفر چینی، 9 نفر انگلیسی، 6 نفر اسپانیولی، 6 نفر روسی ، 8 نفر هندی، 4 نفر عربی و 50 نفر به سایر زبانهای سخن می‌گفتند.

 

 

اگر دنیا تنها 100 نفر جمعیت داشت 52 نفرشان زن بودند و 48 نفر مرد بودند.

 


اگر دنیا تنها 100 نفر جمعیت داشت 76 نفر به برق دسترسی داشتند و 24 نفر به برق دسترسی نداشتند.

 


اگر دنیا تنها 100 نفر جمعیت داشت 61 نفر در آسیا، 12 نفر در اروپا، 13 نفر در آفریقا و 13 نفر در آمریکا زندگی می‌کردند.

 


اگر دنیا تنها 100 نفر جمعیت داشت 70 نفر بزرگسال و 30 نفر کودک بودند.

 


اگر دنیا تنها 100 نفر جمعیت داشت 30 نفر سفید پوست بودند و 70 نفر رنگین پوست.

 


اگر در دنیا تنها 100نفر بودند 93 نفر کامپیوتر نداشتند و تنها 7 نفر کامپیوتر داشتند.

 


اگر در دنیا تنها 100 نفر بودند 68 نفر در معرض هوای پاک و 32 نفر در معرض هوای آلوده بودند.

 


اگر در دنیا تنها 100 نفر بودند 20 نفر 80 درصد انرژی‌ها را و 80 نفر 20 انرژی‌های جهان را مصرف می‌کردند.

 


اگر در دنیا تنها 100 نفر بودند 33 نفر مسیحی بودند، 19 نفر مسلمان، 13 نفر هندو،6 نفر هندو، 24 نقر بقیه ادیان و 5 نفر هیچ مذهبی نداشتند.

 


اگر در دنیا تنها 100 نفر بودند 99 نفر ایدز نداشتند و تنها یک نفر مبتلا به ایدز بود.

 


اگر در دنیا تنها 100 نفر بودند 20 نفر همواره در حال ترس از مرگ بودند و 80 نفر ترسی از مرگ نداشتند.

 


اگر در دنیا تنها 100 نفر بودند 14 نفر بیسواد بودند و 86 نفر سواد داشتند.

 


اگر در دنیا تنها 100 نفر بودند 17 نفر آب آشامیدنی تمیز نداشتند و 83 نفر آب آشامیدنی تمیز داشتند.

 


اگر در دنیا تنها 100 نفر بودند 50 نفر هیچ منبع قابل اتکایی برای غذا نداشتند، 20 نفر همیشه فقط به دنبال سیر کردن شکمشان بودند و 30 نفر خدا را شکر همیشه غذا داشتند.
آخرین مطالب